Chào tất cả các bạn sinh viên, học viên!

Đây là trang web cá nhân của thầy Lê Trung Hiếu - Phó trưởng Khoa Kinh tế, Luật - Trường Đại học Trà Vinh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu những môn học mà Thầy giảng dạy, nên thầy đã lập ra trang web này nhằm cung cấp những tài liệu liên quan đến các môn học mà thầy phụ trách. Rất mong nó sẽ đáp ứng được nhu cầu tham khảo của các bạn!

Trân trọng kính chào!

THÔNG TIN CÁ NHÂN:

  • Họ tên: LÊ TRUNG HIẾU
  • Ngày sinh: 30/4/1983
  • Nơi sinh: Mỹ Long - Cầu Ngang - Trà Vinh
  • Chức vụ: Phó trưởng Khoa Kinh tế, Luật; Phó bí thư chi bộ; Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận Khoa Kinh tế, Luật
  • Điện thoại: 093.99999.83
  • Mail: letrunghieutvu@tvu.edu.vn
  • Trình độ: Ths. Kinh tế tài chính ngân hàng/ NCS Ngành ngân hàng (2013)
  • Sở trường giảng dạy: Thị trường tài chính, tài chính tiền tệ, thị trường chứng khoán, tín dụng ngân hàng.
  • Số năm công tác/kinh nghiệm giảng dạy: 13 năm (2006 - 2019)
  • Facebook: Le Trung Hieu