Đây là trang đăng tải những Đề kiểm tra giữa kỳ và đề kim tra hết môn mẫu của những môn học thầy giảng dạy nhằm giúp cho các bạn sinh viên có thể có cái nhìn tổng quan về dạng đề. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng đây chỉ là những đề mẫu chỉ mang tính chất tham khảo.
Chúc các bạn thành công!
DE KIEM TRA HET MON TAI CHINH TIEN TE.doc DE KIEM TRA HET MON TAI CHINH TIEN TE.doc
Size : 38.5 Kb
Type : doc